Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други
Приятели

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни
Англия 8973 6243 2730 69 % 1.37
Германия 2849 2054 795 72 % 1.38
Испания 4690 3296 1394 70 % 1.35
Италия 4633 3422 1211 73 % 1.34
Франция 3233 2343 890 72 % 1.34
Холандия 2042 1422 620 69 % 1.38
Други
Австрия 1047 720 327 68 % 1.37
Аржентина 1225 879 346 71 % 1.33
Белгия 1469 1054 415 71 % 1.37
Бразилия 999 698 301 69 % 1.37
България 569 400 169 70 % 1.37
Гърция 1261 968 293 76 % 1.34
Дания 1260 841 419 66 % 1.37
Ирландия 885 619 266 69 % 1.36
Исландия 700 478 222 68 % 1.40
Норвегия 1939 1374 565 70 % 1.39
Полша 1693 1211 482 71 % 1.35
Португалия 2223 1630 593 73 % 1.35
Румъния 834 606 228 72 % 1.35
Русия 1534 1091 443 71 % 1.35
Словакия 657 483 174 73 % 1.35
Словения 435 297 138 68 % 1.37
Сърбия 492 377 115 76 % 1.37
Турция 1924 1384 540 71 % 1.36
Украйна 748 541 207 72 % 1.36
Унгария 578 429 149 74 % 1.36
Финландия 1506 1019 487 67 % 1.38
Хърватска 413 302 111 73 % 1.38
Чехия 1181 858 323 72 % 1.36
Швейцария 1042 740 302 71 % 1.36
Швеция 2040 1417 623 69 % 1.38
Шотландия 2035 1387 648 68 % 1.37
Други 20291 14543 5748 71 % 1.36
Общо
Общо прогнози 77400 55126 22274 71 % 1.36