Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други
Приятели

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни
Англия 8670 6010 2660 69 % 1.37
Германия 2762 1992 770 72 % 1.38
Испания 4479 3147 1332 70 % 1.35
Италия 4420 3271 1149 74 % 1.34
Франция 3129 2257 872 72 % 1.34
Холандия 1956 1361 595 69 % 1.38
Други
Австрия 1010 693 317 68 % 1.38
Аржентина 1190 852 338 71 % 1.33
Белгия 1450 1037 413 71 % 1.37
Бразилия 998 697 301 69 % 1.37
България 540 379 161 70 % 1.37
Гърция 1221 938 283 76 % 1.34
Дания 1209 802 407 66 % 1.38
Ирландия 842 584 258 69 % 1.36
Исландия 700 478 222 68 % 1.40
Норвегия 1915 1358 557 70 % 1.39
Полша 1642 1171 471 71 % 1.35
Португалия 2156 1577 579 73 % 1.35
Румъния 821 597 224 72 % 1.35
Русия 1470 1037 433 70 % 1.35
Словакия 630 459 171 72 % 1.35
Словения 419 283 136 67 % 1.38
Сърбия 470 360 110 76 % 1.37
Турция 1859 1331 528 71 % 1.36
Украйна 721 525 196 72 % 1.36
Унгария 568 422 146 74 % 1.36
Финландия 1504 1017 487 67 % 1.38
Хърватска 403 295 108 73 % 1.38
Чехия 1145 834 311 72 % 1.36
Швейцария 1005 712 293 70 % 1.37
Швеция 2011 1396 615 69 % 1.38
Шотландия 1951 1319 632 67 % 1.37
Други 19565 14016 5549 71 % 1.36
Общо
Общо прогнози 74831 53207 21624 71 % 1.36