Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други
Приятели

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни
Англия 8292 5742 2550 69 % 1.38
Германия 2667 1922 745 72 % 1.38
Испания 4253 2980 1273 70 % 1.36
Италия 4224 3124 1100 73 % 1.34
Франция 3009 2168 841 72 % 1.34
Холандия 1883 1311 572 69 % 1.38
Други
Австрия 1001 687 314 68 % 1.38
Аржентина 1173 840 333 71 % 1.34
Белгия 1404 1007 397 71 % 1.37
Бразилия 998 697 301 69 % 1.37
България 539 378 161 70 % 1.37
Гърция 1163 892 271 76 % 1.34
Дания 1201 797 404 66 % 1.38
Ирландия 839 582 257 69 % 1.36
Исландия 700 478 222 68 % 1.40
Норвегия 1915 1358 557 70 % 1.39
Полша 1632 1164 468 71 % 1.35
Португалия 2063 1509 554 73 % 1.35
Румъния 810 587 223 72 % 1.35
Русия 1470 1037 433 70 % 1.35
Словакия 627 456 171 72 % 1.35
Словения 418 282 136 67 % 1.38
Сърбия 468 358 110 76 % 1.37
Турция 1791 1285 506 71 % 1.36
Украйна 719 523 196 72 % 1.36
Унгария 568 422 146 74 % 1.36
Финландия 1504 1017 487 67 % 1.38
Хърватска 398 292 106 73 % 1.38
Чехия 1141 831 310 72 % 1.36
Швейцария 989 705 284 71 % 1.37
Швеция 2011 1396 615 69 % 1.38
Шотландия 1864 1255 609 67 % 1.37
Други 18964 13589 5375 71 % 1.36
Общо
Общо прогнози 72698 51671 21027 71 % 1.36