Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други
Приятели

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни
Англия 14322 10057 4265 70 % 1.36
Германия 4771 3391 1380 71 % 1.37
Испания 8030 5750 2280 71 % 1.34
Италия 8005 5944 2061 74 % 1.33
Франция 5350 3920 1430 73 % 1.33
Холандия 3358 2358 1000 70 % 1.37
Други
Австрия 1824 1257 567 68 % 1.37
Аржентина 1886 1355 531 71 % 1.32
Белгия 2191 1559 632 71 % 1.37
Бразилия 1630 1174 456 72 % 1.35
България 1153 824 329 71 % 1.35
Гърция 2066 1574 492 76 % 1.33
Дания 2010 1361 649 67 % 1.36
Ирландия 1443 1002 441 69 % 1.36
Исландия 1192 825 367 69 % 1.40
Норвегия 3463 2461 1002 71 % 1.38
Полша 2902 2035 867 70 % 1.35
Португалия 3207 2353 854 73 % 1.34
Румъния 1365 990 375 72 % 1.34
Русия 2646 1883 763 71 % 1.34
Словакия 1183 877 306 74 % 1.35
Словения 732 500 232 68 % 1.37
Сърбия 951 738 213 77 % 1.35
Турция 3226 2348 878 72 % 1.35
Украйна 1251 911 340 72 % 1.36
Унгария 895 655 240 73 % 1.35
Финландия 2799 1921 878 68 % 1.38
Хърватска 687 500 187 72 % 1.36
Чехия 2033 1475 558 72 % 1.35
Швейцария 1733 1220 513 70 % 1.36
Швеция 3902 2756 1146 70 % 1.37
Шотландия 3151 2186 965 69 % 1.36
Други 38205 27482 10723 71 % 1.36
Общо
Общо прогнози 133562 95642 37920 71 % 1.35