Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други
Приятели

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни
Англия 15524 10924 4600 70 % 1.36
Германия 5183 3682 1501 71 % 1.37
Испания 8618 6179 2439 71 % 1.34
Италия 8874 6565 2309 73 % 1.34
Франция 5777 4250 1527 73 % 1.33
Холандия 3631 2557 1074 70 % 1.37
Други
Австрия 1954 1344 610 68 % 1.37
Аржентина 2133 1533 600 71 % 1.32
Белгия 2407 1711 696 71 % 1.37
Бразилия 1714 1239 475 72 % 1.35
България 1315 937 378 71 % 1.35
Гърция 2230 1700 530 76 % 1.33
Дания 2144 1458 686 68 % 1.36
Ирландия 1528 1061 467 69 % 1.36
Исландия 1272 879 393 69 % 1.40
Норвегия 3705 2639 1066 71 % 1.38
Полша 3115 2187 928 70 % 1.35
Португалия 3414 2513 901 73 % 1.34
Румъния 1494 1083 411 72 % 1.34
Русия 2833 2019 814 71 % 1.34
Словакия 1315 969 346 73 % 1.35
Словения 812 561 251 69 % 1.36
Сърбия 1045 810 235 77 % 1.35
Турция 3464 2522 942 72 % 1.35
Украйна 1330 964 366 72 % 1.36
Унгария 949 697 252 73 % 1.35
Финландия 2983 2048 935 68 % 1.38
Хърватска 729 532 197 72 % 1.36
Чехия 2172 1575 597 72 % 1.35
Швейцария 1852 1304 548 70 % 1.36
Швеция 4167 2953 1214 70 % 1.37
Шотландия 3463 2404 1059 69 % 1.35
Други 42437 30534 11903 71 % 1.35
Общо
Общо прогнози 145583 104333 41250 71 % 1.35