Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други
Приятели

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни
Англия 13643 9546 4097 69 % 1.36
Германия 4569 3252 1317 71 % 1.37
Испания 7678 5499 2179 71 % 1.34
Италия 7617 5660 1957 74 % 1.33
Франция 5083 3720 1363 73 % 1.33
Холандия 3210 2248 962 70 % 1.37
Други
Австрия 1728 1182 546 68 % 1.37
Аржентина 1756 1255 501 71 % 1.33
Белгия 2125 1511 614 71 % 1.37
Бразилия 1563 1121 442 71 % 1.35
България 1067 759 308 71 % 1.36
Гърция 1897 1453 444 76 % 1.33
Дания 1934 1307 627 67 % 1.37
Ирландия 1348 930 418 68 % 1.36
Исландия 1133 780 353 68 % 1.40
Норвегия 3306 2346 960 70 % 1.38
Полша 2768 1943 825 70 % 1.35
Португалия 3080 2255 825 73 % 1.34
Румъния 1308 950 358 72 % 1.34
Русия 2536 1810 726 71 % 1.34
Словакия 1116 824 292 73 % 1.35
Словения 695 473 222 68 % 1.37
Сърбия 911 705 206 77 % 1.35
Турция 3074 2234 840 72 % 1.35
Украйна 1251 911 340 72 % 1.36
Унгария 855 623 232 72 % 1.36
Финландия 2654 1821 833 68 % 1.37
Хърватска 653 475 178 72 % 1.36
Чехия 1933 1402 531 72 % 1.35
Швейцария 1637 1152 485 70 % 1.36
Швеция 3697 2616 1081 70 % 1.37
Шотландия 3012 2074 938 68 % 1.36
Други 35598 25578 10020 71 % 1.36
Общо
Общо прогнози 126435 90415 36020 71 % 1.35