Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни
Англия 16127 11346 4781 70 % 1.36
Германия 5436 3853 1583 70 % 1.37
Испания 8979 6432 2547 71 % 1.33
Италия 9177 6785 2392 73 % 1.34
Франция 6039 4442 1597 73 % 1.34
Холандия 3777 2660 1117 70 % 1.37
Други
Австрия 2097 1441 656 68 % 1.38
Аржентина 2369 1718 651 72 % 1.32
Белгия 2526 1796 730 71 % 1.37
Бразилия 1838 1327 511 72 % 1.35
България 1498 1073 425 71 % 1.35
Гърция 2344 1788 556 76 % 1.33
Дания 2285 1549 736 67 % 1.36
Ирландия 1656 1154 502 69 % 1.36
Исландия 1436 1002 434 69 % 1.40
Норвегия 4031 2870 1161 71 % 1.38
Полша 3301 2326 975 70 % 1.35
Португалия 3537 2614 923 73 % 1.34
Румъния 1582 1154 428 72 % 1.34
Русия 3029 2169 860 71 % 1.34
Словакия 1436 1056 380 73 % 1.35
Словения 854 589 265 68 % 1.36
Сърбия 1111 864 247 77 % 1.35
Турция 3619 2630 989 72 % 1.35
Украйна 1474 1070 404 72 % 1.36
Унгария 1007 741 266 73 % 1.36
Финландия 3357 2321 1036 69 % 1.38
Хърватска 773 566 207 73 % 1.36
Чехия 2312 1666 646 72 % 1.35
Швейцария 1954 1388 566 71 % 1.36
Швеция 4593 3219 1374 70 % 1.37
Шотландия 3627 2510 1117 69 % 1.35
Други 45416 32684 12732 71 % 1.35
Общо
Общо прогнози 154597 110803 43794 71 % 1.35