Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други
Приятели

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни
Англия 9099 6327 2772 69 % 1.37
Германия 2912 2099 813 72 % 1.38
Испания 4797 3368 1429 70 % 1.35
Италия 4701 3471 1230 73 % 1.34
Франция 3314 2404 910 72 % 1.34
Холандия 2052 1430 622 69 % 1.38
Други
Австрия 1088 747 341 68 % 1.38
Аржентина 1245 893 352 71 % 1.33
Белгия 1492 1070 422 71 % 1.37
Бразилия 1087 769 318 70 % 1.37
България 593 413 180 69 % 1.37
Гърция 1288 991 297 76 % 1.34
Дания 1296 867 429 66 % 1.38
Ирландия 964 676 288 70 % 1.36
Исландия 791 541 250 68 % 1.40
Норвегия 2119 1493 626 70 % 1.39
Полша 1778 1259 519 70 % 1.35
Португалия 2245 1646 599 73 % 1.35
Румъния 863 627 236 72 % 1.35
Русия 1598 1134 464 70 % 1.35
Словакия 703 516 187 73 % 1.35
Словения 457 313 144 68 % 1.37
Сърбия 510 390 120 76 % 1.38
Турция 1959 1417 542 72 % 1.35
Украйна 792 576 216 72 % 1.36
Унгария 599 443 156 73 % 1.36
Финландия 1734 1172 562 67 % 1.38
Хърватска 426 310 116 72 % 1.38
Чехия 1253 910 343 72 % 1.36
Швейцария 1088 768 320 70 % 1.36
Швеция 2264 1573 691 69 % 1.38
Шотландия 2074 1409 665 67 % 1.37
Други 21311 15257 6054 71 % 1.36
Общо
Общо прогнози 80492 57279 23213 71 % 1.36