Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други
Приятели

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни
Англия 10263 7165 3098 69 % 1.37
Германия 3259 2355 904 72 % 1.38
Испания 5559 3928 1631 70 % 1.35
Италия 5419 4012 1407 74 % 1.34
Франция 3758 2748 1010 73 % 1.34
Холандия 2342 1633 709 69 % 1.38
Други
Австрия 1208 824 384 68 % 1.37
Аржентина 1363 975 388 71 % 1.33
Белгия 1629 1169 460 71 % 1.37
Бразилия 1148 811 337 70 % 1.36
България 655 459 196 70 % 1.37
Гърция 1463 1126 337 76 % 1.33
Дания 1420 953 467 67 % 1.37
Ирландия 1032 720 312 69 % 1.36
Исландия 818 562 256 68 % 1.40
Норвегия 2250 1584 666 70 % 1.39
Полша 1989 1414 575 71 % 1.35
Португалия 2438 1796 642 73 % 1.34
Румъния 940 676 264 71 % 1.35
Русия 1745 1240 505 71 % 1.35
Словакия 783 576 207 73 % 1.35
Словения 489 334 155 68 % 1.37
Сърбия 578 445 133 76 % 1.38
Турция 2175 1577 598 72 % 1.35
Украйна 857 624 233 72 % 1.36
Унгария 645 473 172 73 % 1.36
Финландия 1823 1237 586 67 % 1.38
Хърватска 470 343 127 72 % 1.37
Чехия 1368 991 377 72 % 1.36
Швейцария 1186 840 346 70 % 1.36
Швеция 2441 1701 740 69 % 1.37
Шотландия 2342 1595 747 68 % 1.37
Други 23804 17059 6745 71 % 1.36
Общо
Общо прогнози 89659 63945 25714 71 % 1.36