Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни
Англия 17477 12257 5220 70 % 1.36
Германия 5927 4210 1717 71 % 1.37
Испания 9768 7010 2758 71 % 1.33
Италия 10133 7459 2674 73 % 1.34
Франция 6525 4784 1741 73 % 1.34
Холандия 4108 2896 1212 70 % 1.37
Други
Австрия 2285 1568 717 68 % 1.37
Аржентина 2538 1850 688 72 % 1.32
Белгия 2775 1973 802 71 % 1.37
Бразилия 1931 1392 539 72 % 1.35
България 1688 1208 480 71 % 1.35
Гърция 2581 1972 609 76 % 1.33
Дания 2439 1654 785 67 % 1.36
Ирландия 1800 1248 552 69 % 1.36
Исландия 1500 1050 450 70 % 1.41
Норвегия 4313 3062 1251 70 % 1.38
Полша 3580 2519 1061 70 % 1.35
Португалия 3832 2834 998 73 % 1.34
Румъния 1713 1245 468 72 % 1.34
Русия 3260 2334 926 71 % 1.35
Словакия 1592 1165 427 73 % 1.36
Словения 920 638 282 69 % 1.36
Сърбия 1222 939 283 76 % 1.35
Турция 3947 2878 1069 72 % 1.35
Украйна 1654 1201 453 72 % 1.36
Унгария 1102 812 290 73 % 1.36
Финландия 3489 2419 1070 69 % 1.38
Хърватска 836 613 223 73 % 1.36
Чехия 2494 1791 703 71 % 1.34
Швейцария 2157 1517 640 70 % 1.36
Швеция 4929 3453 1476 70 % 1.37
Шотландия 3962 2759 1203 69 % 1.35
Други 50158 36081 14077 71 % 1.35
Общо
Общо прогнози 168635 120791 47844 71 % 1.35