Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни
Англия 17068 11972 5096 70 % 1.36
Германия 5752 4078 1674 70 % 1.37
Испания 9465 6797 2668 71 % 1.33
Италия 9849 7262 2587 73 % 1.34
Франция 6347 4670 1677 73 % 1.34
Холандия 3995 2811 1184 70 % 1.37
Други
Австрия 2183 1503 680 68 % 1.37
Аржентина 2412 1750 662 72 % 1.32
Белгия 2695 1918 777 71 % 1.37
Бразилия 1884 1355 529 71 % 1.35
България 1588 1130 458 71 % 1.35
Гърция 2510 1920 590 76 % 1.33
Дания 2358 1601 757 67 % 1.36
Ирландия 1687 1176 511 69 % 1.36
Исландия 1448 1011 437 69 % 1.40
Норвегия 4132 2940 1192 71 % 1.38
Полша 3454 2435 1019 70 % 1.35
Португалия 3726 2754 972 73 % 1.34
Румъния 1664 1210 454 72 % 1.34
Русия 3122 2239 883 71 % 1.34
Словакия 1524 1119 405 73 % 1.36
Словения 890 617 273 69 % 1.36
Сърбия 1167 900 267 77 % 1.35
Турция 3837 2794 1043 72 % 1.35
Украйна 1556 1125 431 72 % 1.36
Унгария 1062 781 281 73 % 1.36
Финландия 3390 2344 1046 69 % 1.38
Хърватска 805 589 216 73 % 1.36
Чехия 2403 1726 677 71 % 1.34
Швейцария 2075 1466 609 70 % 1.36
Швеция 4699 3292 1407 70 % 1.37
Шотландия 3854 2677 1177 69 % 1.35
Други 48054 34593 13461 71 % 1.35
Общо
Общо прогнози 162655 116555 46100 71 % 1.35