Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други
Приятели

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни
Англия 9395 6550 2845 69 % 1.37
Германия 2979 2148 831 72 % 1.38
Испания 4961 3484 1477 70 % 1.35
Италия 4800 3546 1254 73 % 1.34
Франция 3426 2490 936 72 % 1.34
Холандия 2115 1476 639 69 % 1.38
Други
Австрия 1130 776 354 68 % 1.38
Аржентина 1274 911 363 71 % 1.33
Белгия 1522 1092 430 71 % 1.37
Бразилия 1118 791 327 70 % 1.36
България 604 421 183 69 % 1.37
Гърция 1306 1006 300 77 % 1.34
Дания 1332 889 443 66 % 1.38
Ирландия 990 690 300 69 % 1.36
Исландия 818 562 256 68 % 1.40
Норвегия 2208 1553 655 70 % 1.39
Полша 1841 1306 535 70 % 1.35
Португалия 2274 1668 606 73 % 1.35
Румъния 881 637 244 72 % 1.35
Русия 1655 1176 479 71 % 1.35
Словакия 732 537 195 73 % 1.35
Словения 469 321 148 68 % 1.37
Сърбия 519 396 123 76 % 1.38
Турция 2004 1446 558 72 % 1.36
Украйна 812 590 222 72 % 1.36
Унгария 610 450 160 73 % 1.36
Финландия 1809 1223 586 67 % 1.38
Хърватска 434 315 119 72 % 1.37
Чехия 1286 931 355 72 % 1.36
Швейцария 1112 784 328 70 % 1.36
Швеция 2371 1648 723 69 % 1.37
Шотландия 2121 1444 677 68 % 1.37
Други 22014 15766 6248 71 % 1.36
Общо
Общо прогнози 82922 59023 23899 71 % 1.36