Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други
Приятели

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни
Англия 14876 10446 4430 70 % 1.36
Германия 4997 3552 1445 71 % 1.37
Испания 8286 5933 2353 71 % 1.34
Италия 8387 6216 2171 74 % 1.33
Франция 5556 4081 1475 73 % 1.33
Холандия 3488 2452 1036 70 % 1.37
Други
Австрия 1917 1321 596 68 % 1.37
Аржентина 2081 1499 582 72 % 1.32
Белгия 2306 1633 673 70 % 1.37
Бразилия 1714 1239 475 72 % 1.35
България 1268 910 358 71 % 1.35
Гърция 2119 1618 501 76 % 1.33
Дания 2103 1429 674 67 % 1.36
Ирландия 1500 1043 457 69 % 1.36
Исландия 1272 879 393 69 % 1.40
Норвегия 3705 2639 1066 71 % 1.38
Полша 3050 2134 916 69 % 1.35
Португалия 3304 2434 870 73 % 1.34
Румъния 1442 1045 397 72 % 1.34
Русия 2795 1993 802 71 % 1.34
Словакия 1278 937 341 73 % 1.35
Словения 783 540 243 68 % 1.36
Сърбия 1016 787 229 77 % 1.35
Турция 3339 2435 904 72 % 1.35
Украйна 1315 954 361 72 % 1.36
Унгария 923 676 247 73 % 1.36
Финландия 2983 2048 935 68 % 1.38
Хърватска 714 522 192 73 % 1.36
Чехия 2137 1549 588 72 % 1.35
Швейцария 1804 1271 533 70 % 1.36
Швеция 4167 2953 1214 70 % 1.37
Шотландия 3294 2283 1011 69 % 1.35
Други 40519 29131 11388 71 % 1.35
Общо
Общо прогнози 140438 100582 39856 71 % 1.35