Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други
Приятели

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни
Англия 12916 9021 3895 69 % 1.36
Германия 4295 3066 1229 71 % 1.37
Испания 7312 5226 2086 71 % 1.34
Италия 7122 5277 1845 74 % 1.33
Франция 4776 3498 1278 73 % 1.33
Холандия 3020 2116 904 70 % 1.37
Други
Австрия 1634 1116 518 68 % 1.37
Аржентина 1532 1097 435 71 % 1.33
Белгия 2016 1441 575 71 % 1.37
Бразилия 1426 1016 410 71 % 1.35
България 944 667 277 70 % 1.36
Гърция 1786 1369 417 76 % 1.33
Дания 1846 1246 600 67 % 1.37
Ирландия 1259 870 389 69 % 1.36
Исландия 1045 716 329 68 % 1.40
Норвегия 2955 2099 856 71 % 1.38
Полша 2610 1834 776 70 % 1.35
Португалия 2935 2147 788 73 % 1.34
Румъния 1221 880 341 72 % 1.35
Русия 2379 1699 680 71 % 1.34
Словакия 1032 761 271 73 % 1.35
Словения 658 449 209 68 % 1.36
Сърбия 846 663 183 78 % 1.36
Турция 2862 2086 776 72 % 1.35
Украйна 1131 821 310 72 % 1.36
Унгария 816 597 219 73 % 1.36
Финландия 2429 1668 761 68 % 1.38
Хърватска 623 458 165 73 % 1.36
Чехия 1825 1327 498 72 % 1.35
Швейцария 1550 1094 456 70 % 1.36
Швеция 3407 2407 1000 70 % 1.37
Шотландия 2844 1952 892 68 % 1.36
Други 32654 23395 9259 71 % 1.36
Общо
Общо прогнози 117706 84079 33627 71 % 1.36